יום ו', ח’ בכסלו תשע”ט
10:13 (18/05/18) רונן פפו
מציינים את חג השבועות ובנוסף יום שיא ותוצרי למידה מונחת פרויקטים בבית הספר
10:18 (25/01/18) רונן פפו
אנא עברו על התכנייה המצורפתומלאו את הטופס"מוזה" - בחירת קורסים/סדנאות להשראה
10:27 (04/12/17) רונן פפו
11:12 (26/10/17) רונן פפו
מהמתרחש בבית ספרנו
משולחן המנהל
אודות
למידה בשעת חירום
שכבות וכיתות
ארכיון תשע"ג-תשע"ה
מקצועות לימוד
ספקי תוכן
מרכז מורים- ו'- ט'
הבוגרים שלנו