יום ב', כא’ בניסן תשע”ד
 
מידי חודש נציג כאן סרטון קצר המסכם את כל הפעילויות והאירועים המרכזיים שהתרחשו במהלך החודש ביישוב סביון-גני יהודה ובבית הספר שלנו.
השבוע התכנסו בבית הספר בסביון, עשרות מתנדבי ורכזי עמותת "פוש", ביניהם תושבי סביון ללימוד מעשי של תקשורת אפקטיבית בין מבוגר לילד, בדגש על המפגש עם הילד וכיצד קשר נולד. מתנדבי העמותה מקדישים מזמנם וממרצם לקידום לימודי לילדים מרקע סוציו-אקונומי נמוך, הזקוקים לעזרה בלימודים.
תלמידי סביון מצטרפים ליום שיא של התנדבות בכל הארץ על מנת לעודד את רוח ההתנדבות והמעורבות החברתית בישראל.
תמונות מהטקס המקסים
מגוון פעילויות וסדנאות ותוצרים של תלמידים שהוכנו בבית הספר
מהמתרחש בבית ספרנו
משולחן המנהל
אודות בית הספר
טפסים ואישורים
תקציר תשע"ג
שכבות וכיתות
מקצועות לימוד
למידה בחרום
חיפוש באתר